Regulamin

Postanowienia wstępne

1. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją postanowień tego Regulaminu.
2. Sklep internetowy bud-media.com.pl, działający pod adresem https://bud-media.com.pl, prowadzony jest przez: Wydawnictwo „Bud Media” Mariola Błażewicz, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej, nr NIP: 554-138-97-04, nr Regon: 341412425.
3. Klientami Sklepu mogą być wyłącznie osoby fizyczne, które ukończyły co najmniej 18. rok życia, a także osoby prawne i jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną. W imieniu osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej wszelkie czynności związane z zawieraniem umów ze Sklepem mogą wykonywać wyłącznie osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów na podstawie ustawy, umowy lub stosownego pełnomocnictwa.
4. Towary prezentowane na stronach Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
5. Informacja o towarach zamieszczona na stronach Sklepu nie oznacza, że towary są dostępne w magazynie Sklepu lub u jego dostawców.
6. Sklep prowadzi sprzedaż detaliczną pergoli, żagli oraz akcesoriów za pośrednictwem strony internetowej z wykorzystaniem środków komunikowania się na odległość.
7. Sklep za pośrednictwem Strony internetowej prowadzi swoją działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
8. Umowa sprzedaży towarów może być zawarta tylko i wyłącznie w języku polskim.
9. Sklep Internetowy nie przyjmuje paczek odesłanych za pobraniem.

Składanie i realizacja zamówień
1. W celu korzystania ze Sklepu niezbędne jest:
– posiadanie dostępu do Internetu,
– posiadanie adresu e-mail,
– zainstalowanie najnowszej wersji przeglądarki internetowej,
– włączenie obsługi JavaScript,
– zainstalowanie wtyczki Flash Player,
– zaakceptowanie plików cookies.
2. Klienci mogą składać Zamówienia w następujący sposób:
– za pomocą Konta, po uprzednim zalogowaniu się na Stronie internetowej (Klienci Zarejestrowani). Rejestracja odbywa się na podstawie danych wpisanych przez Klienta w Formularzu rejestracyjnym zamieszczonym na Stronie internetowej.
– bez potrzeby Rejestracji i zakładania Konta (Klienci Niezarejestrowani).
3. Rejestracja umożliwia korzystanie z rabatów uczestnicząc w programie lojalnościowym, oraz śledzenie całego procesu zakupów.
4. Klient zobowiązany jest do podania swoich danych zgodnych ze stanem faktycznym.
5. W celu realizacji zamówienia Klient Zarejestrowany lub Klient Niezarejestrowany zobowiązany jest dokonać:
– wyboru zamawianych towarów (dodanie do wirtualnego „koszyka zakupowego”)
– wyboru ilości towaru, sposobu dostawy oraz adresu dostawy i adresu, na jaki ma być wystawiona faktura (mogą to być różne adresy),
– wyboru sposobu płatności.
6. Po złożeniu zamówienia generowany jest e-mail (wysłany na podany przez Klienta adres), w którym znajdować się będzie potwierdzenie zamówienia oraz dalsze instrukcje.
7. Klient może składać zamówienia 7 dni w tygodniu przez 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę za pośrednictwem strony internetowej nesling.pl
8. Zamówienia złożone w soboty, niedziele i święta rozpatrywane będą od rana następnego dnia roboczego.
9. Potwierdzanie Zamówień i ich realizacja oraz obsługa Klientów odbywa się w godzinach 8:00 – 16:00
10. Zamówienia:
I – złożone i potwierdzone w przypadku opcji za pobraniem
II – złożone i opłacone w przypadku płatności z góry do godziny 10:00 realizowane w danym dniu roboczym.
Zamówienia złożone po godzinie 10:00 realizowane są w najbliższym dniu roboczym pod warunkiem dostępności towaru i spełnienia warunków I lub II
11. Odbiór osobisty możliwy jest w godzinach 12:00 – 16:00 od poniedziałku do piątku z wyłączeniem świąt w siedzibie firmy: Wydawnictwo „Bud Media” Mariola Błażewicz (bud-media.com.pl), 85-738 Bydgoszcz, ul. Szajnochy 14
12. Klient składając zamówienie, zawiera umowę sprzedaży zamawianych towarów ze Sklepem Internetowym.
13. Na wszystkie zamówione towary Sprzedający wystawia dowód zakupu (fakturę proforma lub paragon) dołączony do przesyłki.
14. Klient upoważnia Sprzedającego do wystawienia faktury bez podpisu Klienta.
15. W Systemie Zamówień Internetowych Sprzedającego (bud-media.com.pl) podane są stany faktyczne posiadanych w sprzedaży towarów. W przypadku zamówień na ilości, większe niż stan magazynowy zamówienie zostanie zrealizowane do ilości posiadanych lub możliwych do realizacji.
16. Termin ważności zamówienia przy płatności przelewem wynosi 7 dni od daty jego złożenia. Jeżeli Kupujący nie uiści należności wynikającej z zamówienia na wskazany numer konta w wyżej wymienionym terminie zamówienie zostaje anulowane a Kupujący nie może żądać od Sprzedającego jego realizacji.

Zmiany w zamówieniach
Klient może dokonywać zmian w zamówieniu lub je anulować do momentu przekazania zamówienia do wysyłki. Wprowadzanie zmian możliwe jest poprzez kontakt z Biurem Obsługi Klienta za pośrednictwem formularza kontaktu na stronie internetowej sklepu (www.bud-media.com.pl), e-mail: kwartalnikokno@gmail.com lub telefonicznie (+48 534 536 958)

Dostawa zamówionych towarów
1. Klient ma do wyboru kilka metod dostawy: Kurier  lub odbiór w siedzibie firmy. Każda z tych metod charakteryzuje się inną ceną za przesyłkę, innym niezależnym od pozostałych metod progiem zakupowym od którego przesyłka jest bezpłatna oraz możliwością płatności przy odbiorze lub brakiem takiej możliwości. Koszty związane z dostawą ponosi Klient w momencie zapłaty za Zamówienie, którego wartość zostanie powiększona o koszt wybranego sposobu dostawy.

2. Przy zamówieniu powyżej 500 złotych dostawa jest darmowa, pod warunkiem, że zamówione produkty ważą mniej niż 30 kg i są krótsze niż 2 m. Koszt dostawy produktów niespełniających tych warunków podlega indywidualnej wycenie. Aby ją uzyskać, należy skontaktować się z Biurem Obsługi Klienta drogą mailową kwartalnikokno@gmail.com lub telefonicznie (+48 534 536 958).
2. Klient w trakcie składania Zamówienia informowany jest o całkowitej wysokości kosztów transportu.
3. Czas realizacji zamówienia to zwykle 1-7 dni roboczych.
4. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności z tytułu opóźnień w dostawie zakupionych towarów wynikłych z winy firmy dostarczającej zamówienie.
5. Dostawa zakupionych w Sklepie towarów odbywa się wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
6. Za uszkodzenia wynikłe z nieostrożnego otwierania przesyłki odpowiada Klient.
7. Klient zobowiązuje się do odbioru przesyłki w terminie wskazanym przez Dostawcę.
8. Klient rozumie, że dostawa do niektórych miejsc może być niemożliwa.
9. Po otrzymaniu przesyłki, Kupujący powinien sprawdzić jej zawartość w obecności dostarczyciela w celu sprawdzenia czy nie nastąpiło uszkodzenie towarów w trakcie dostawy lub jego braki. W razie stwierdzenia naruszeń, uszkodzeń, braków itp. należy zażądać od dostawcy (kuriera lub spedytora) sporządzenia protokołu reklamacyjnego z zaznaczeniem zastrzeżeń, co do stanu przesyłki wraz z rzetelnym jego sporządzeniem.

Ceny
1. Ceny na stronie Sklepu Internetowego zamieszczone przy oferowanych towarach podawane są w złotych polskich, zawierają podatek VAT 23%.
2. Informacja o całkowitej wiążącej wartości zamówienia przedstawiana jest po dokonaniu przez Klienta wyboru formy dostawy zamówienia i formy płatności.
3. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen Towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych Towarów do oferty, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Sklepu bądź wprowadzania w nich zmian. Wszelkie zmiany wiążą wyłącznie tych Klientów którzy nie złożyli jeszcze Zamówienia lub nie zawarli umowy zakupu Towarów z Sklepem.

Formy płatności i nadpłaty
1. Wpłata na konto Sprzedającego przed wysyłką. (Jeśli Kupujący wybiera tę formę zapłaty, otrzyma e-mail, który zawierał będzie numer rachunku bankowego Sprzedającego oraz kwotę jaką należy wpłacić za zamówiony towar. Ważne jest podanie w tytule wpłaty swojego imienia i nazwiska lub nazwy firmy oraz nadanego numeru zamówienia. Za datę dokonania wpłaty uznaje się datę wpływu środków na rachunek Sprzedającego.)
– przelew bankowy – płatność przelewem bankowym na rachunek bankowy Sklepu, dokonana przed dokonaniem dostawy Towaru Klientowi.
2. Płatność gotówką przy odbiorze osobistym towaru w siedzibie firmy. Towar odbierany jest na podstawie zapłaconej faktury lub paragonu bezpośrednio z magazynu Sprzedającego.
Pobranie – płatność w formie gotówkowej przy odbiorze Towaru (dotyczy tylko przesyłki doręczanej za pośrednictwem kuriera).
3. Nadpłaty oraz zwroty należności wynikłe z odstąpienia od umowy będą zwracane na rachunek bankowy Klienta.

Reklamacje
1. Jeżeli otrzymany towar jest wadliwy, Klient może skorzystać, według swojego wyboru, z uprawnień gwarancyjnych. Uprawnienia gwarancyjne i uprawnienia przysługujące Klientowi od sprzedawcy z tytułu niezgodności towaru z umową są uprawnieniami od siebie niezależnymi.
2. W przypadku stwierdzenia wady towaru Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w Sklepie. Uprawnienie to przysługuje w ciągu 2 (dwóch) lat od daty doręczenia towaru, pod warunkiem zawiadomienia Sklepu o niezgodności w ciągu 2 (dwóch) miesięcy od jej wykrycia.
W takim przypadku Klient powinien odesłać towar przesyłką pocztową ekonomiczną na adres Sklepu: Wydawnictwo „Bud Media” Mariola Błażewicz (bud-media.com.pl), 85-738  Bydgoszcz, ul. Szajnochy 14.
3. Do odsyłanego towaru należy dołączyć dowód zakupu z opisem reklamacji. 
4. Sklep, niezwłocznie jednak najpóźniej w ciągu 14 dni od daty otrzymania przesyłki z reklamowanym towarem, ustosunkuje się do złożonej reklamacji i poinformuje Klienta o dalszym postępowaniu. W przypadku uznania reklamacji, towar uszkodzony zostanie naprawiony lub wymieniony na inny, pełnowartościowy. Jeśli nie będzie to możliwe (na przykład z powodu wyczerpania zapasów towaru) Sklep zwróci Klientowi równowartość ceny towaru.

Zwroty i odstąpienie od umowy
1. Klient będący osobą fizyczną, dokonujący zakupu w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą, może odstąpić od umowy bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki.
2. Zwracane towary muszą być kompletne w oryginalnym, nienaruszonym opakowaniu (nieusunięta folia, niezniszczone pudełko). Towary powinny być zwrócone w stanie niezmienionym chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu, tj. Klient powinien postępować z towarem mając na uwadze, konieczność jego ewentualnego, późniejszego zwrotu.
3. Zwracany towar należy odesłać najpóźniej w ciągu 14 dni od odstąpienia od umowy wraz z oświadczeniem o zwrocie na adres: Wydawnictwo „Bud Media” Mariola Błażewicz (bud-media.com.pl), 85-738 Bydgoszcz, ul. Szajnochy 14.  
4. Zwracany przez Konsumenta Towar powinien zostać zabezpieczony w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń w czasie transportu.
5. Koszt opakowania i odesłania Towaru ponosi Klient
6. Sklep dokonuje zwrotu należności za zwrócony towar (cena towaru oraz koszt dostawy) w ciągu 7 (siedmiu) dni roboczych.

Kontakt
1. Adres korespondencyjny:
Wydawnictwo „Bud Media” Mariola Błażewicz (bud-media.com.pl), 85-738 Bydgoszcz, ul. Szajnochy 14.
2. Kontakt telefoniczny:
+48 5534 536 958
3. Godziny pracy:
Poniedziałek – Piątek: 8:00 – 16:00
Soboty i Niedziele oraz w dni wolne od pracy: nieczynne

Postanowienia końcowe
1. Umowa sprzedaży zawierana jest między Klientem a:
Wydawnictwem „Bud Media” Mariola Błażewicz (bud-media.com.pl), 85-738 Bydgoszcz, ul. Szajnochy 14.
2. Ewentualne spory pomiędzy Klientem a Sklepem, zostaną poddane rozstrzygnięciu sądu właściwego zgodnie z Kodeksem postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 roku (Dz. U. Nr 43, poz. 296 z późn. zm.)
3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a w szczególności Kodeksu Cywilnego, Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141 z 2002 r., poz.1176, z późn. zm.) oraz przepisy Ustawy o ochronie niektórych praw Konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. nr 22 z 2000r., poz.271 z późn. zm.).
4. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 01.02.2016 r.